Wallco Fert. 100-13-65 mg växtnäring 1000L

Wallco Växtnäring, som patenterades i Sverige och ett flertal andra länder år 1967, är en väl sammansatt fullgödning som innehåller de näringsämnen som växterna behöver.
Produkten innehåller precis så mycket spårämnen som forskningen har visat är optimalt. Fosfor och kalium i produkten ökar växternas tålighet mot insektsangrepp samt hjälper växten vid fruktsättning och ogynsamma växtförhållanden. Förutsatt att rekommenderade dosering följs, får växten den näring som den behöver för en gynnsam tillväxt och maximal vitalitet. Inga skadliga upplagringar i jorden sker.

Wallco Växtnäring är fri från Klor, Cadmium och Natrium. Samtliga spårämnen (exklusive Bor) är chelaterade. Växtnäringen bör ej förvaras under +15 grader.
Dosering: Skogshögskolans rekommendation för gödsling av skogträdplantor ( Plantnytt 81:4).

* Flytande form och lätt att använda
* Utvecklad i samarbete med forskare vid SLU
* Innehåller alla näringsämnen som växterna behöver
* Växten tar upp näringen på bästa sätt
* Ingen skadlig upplagring i jorden vid korrekt gödning.

Användningsområde
Wallco Fert. 100-13-65 mg är till för skog och trädplantering.

Innehåll per 100g
Kväve, NH4-N / NO3-N 40/60, Fosfor, Kalium, Svavel, Kalcium, Magnesium, Järn, Mangan, Bor, Zink, Koppar, Molybden

Ladda ner

Produktinformation

  • Artikelnummer: 61525
  • EAN: 7310809605102
Närmaste återförsäljare