Wallco 51 10 43 + micro växtnäring 200L

Wallco Växtnäring, som patenterades I Sverige och ett flertal andra länder år 1967, är en väl sammansatt fullgödning som innehåller alla de näringsämnen som växterna behöver. Produkten innehåller precis så mycket spårämnen som forskningen har visat är optimalt. Fosfor och kalium i produkten ökar växternas tålighet mot insektsangrepp samt hjälper växten vid fruktsättning och ogynsamma växtförhållanden.

I Wallco växtnäring finns nära nog ideala mängder kalcium och magnesium utan att fällning uppkommer. Förutsatt att rekommenderade dosering följs, får växten precis så mycket näring som den behöver för en gynnsam tillväxt och maximal vitalitet. Inga skadliga upplagringar i jorden sker.

Wallco Växtnäring är fri från Urea, Klor och Natrium samt garanterat fri från Cadmium. Samtliga spårämnen (exklusive Bor) är chelaterade.

Wallco Växtnäring tål frost. Om vätskan har råkat frysa, räcker det att låta den stå i rumstemperatur till dess den tinat upp och därefter skaka om innehållet några gånger.

Wallco Växtnäring 51-10-43 kan blandas i vida proportioner med vatten vilket medför att gödslingsintervallerna kan varieras. Bäst är dock att gödsla ofta. Vid droppbevattning är 1 ml / liter lämplig dosering.

* Flytande form och lätt att använda
* Utvecklad i samarbete med forskare vid SLU
* Innehåller alla näringsämnen som växterna behöver
* Växten tar upp näringen på bästa sätt
* Ingen skadlig upplagring i jorden vid korrekt gödning

Användningsområde
Wallco växtnäring 51 10 43 + micro är till för gräsmatta samt gröna och blommande växter.

Innehåll per 100g
Kväve, NH4-N / NO3-N 40/60, Fosfor, Kalium, Svavel, Kalcium, Magnesium, Järn, Mangan, Bor, Zink, Koppar, Molybden

Ladda ner

Produktinformation

  • Artikelnummer: 61510
  • EAN: 7310809606000
Närmaste återförsäljare